Thoughts on The Ash Wednesday/Suy Nghiệm về Thứ Tư Lễ Tro

Thoughts on The Ash Wednesday

Ash Wednesday is the first day of Lent, and with the sign of the cross smeared on our foreheads with ashes to remind us that we are dust, and to dust we shall return.

Ash Wednesday is the gateway to the season of Lent, the season of returning to God “with your whole heart, with fasting, weeping, and mourning. Rend your hearts, not your garments, and return to the Lord, your God.” (Joel 2:12-13).

 Returning to God or to the right path is:
– to respond to a God who has created us in his own image and has loved, nurtured and protected us with his eternal love, and
– to reform our lives and do our best to live our earthly lives more fully and allowing God to transform us.

Ash Wednesday reminds us of death – the returning to dust- or THE END of our earthly journey and THE BEGINNING of a life BEYOND.
Embracing this holy season of Lent is to amend and to “clean out” our hearts so that God can pour his love into us. Our hearts are like a cup. If the cup was filled, then there will be no place for something new and beautiful to sprout and grow in our hearts.

So as we receive ashes, let’s each NOT simply be asking God to keep us from sin. Rather, let’s ask God to give us courage and strength to EMPTY:
                        – selfish
                        – greed
                        – anger
                        – hatred
                        – egos
                        – revenge
                        – racist
                        – corruption
                        – oppression
                        – power

OUT of our cup of hearts, so that God can pour his mercy into us and plant the seeds of something new and magnificent in our hearts.

“A clean heart create for me, God, renew within me a steadfast spirit.” (Psalm 51:12).

Deacon Joe Nguyen

Suy Nguyện Về Thứ Tư Lễ Tro

chua-le-tro-2

Thứ Tư Lễ Tro là ngày đầu tiên của Mùa Chay, và với dấu thánh bôi lên trán của chúng ta với tro để nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là cát bụi, và chúng tôi sẽ trở về với cát bụi. Thứ Tư Lễ Tro là ngưỡng cửa đi vào mùa Chay, mùa trở về với Thiên Chúa “hãy hết lòng trở về với Ta, hãy ăn chay, khóc lóc, và thống thiết than van. Đừng xé áo, hãy xé lòng. Hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em” (Giô-ên 2: 12-13).

Quay trở lại với Thiên Chúa hay với con đường chân chính là:
– Để đáp ứng với một Thiên Chúa, Người đã tạo dựng chúng ta theo hình ảnh của mình và đã yêu thương, chăm sóc và bảo vệ chúng ta với tình yêu vĩnh cửu của Ngài, và
– Cải thiện đời sống của chúng ta và làm những điều tốt đẹp nhất để sống cuộc sống trần thế của chúng ta trọn vẹn hơn và để phép của Đức Chúa Trời thánh hoá chúng ta trở nên thánh thiện hơn.

Thứ Tư Lễ Tro nhắc nhở chúng ta về cái chết – trở về với cát bụi – hay là ĐIỂM CUỐI của cuộc hành trình trần thế của chúng ta và là ĐIỂM KHỞI HÀNH của một cuộc sống ĐỜI SAU.

Khẩn nguyện hết lòng trong mùa thánh Chay này là sửa đổi, và “rữa sạch” trái tim của chúng ta, để Thiên Chúa có thể đổ tình yêu của Ngài vào chúng ta. Trái tim của chúng ta như một cái tách. Nếu tách bị lấp đầy, thì nó sẽ không có chỗ cho những gì mới lạ và đẹp đẻ nảy mầm và lớn lên trong tâm hồn chúng ta.

Vì vậy, khi chúng ta nhận tro, mỗi chúng ta không chỉ đơn giản cầu xin Chúa gìn giữ chúng ta khỏi tội lỗi. Nhưng hơn thế nữa, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta lòng can đảm và sức mạnh để LOẠI TRỨ những sự:
                      – ích kỷ
                      – tham lam
                      – phẫn nộ
                      – thù ghét
                      – tự phụ
                      – trả thù
                      – phân biệt chủng tộc
                      – tham nhũng
                      – áp bức
                      – quyền lực

RA KHỎI của ly tâm hồn của chúng ta, để Thiên Chúa có thể đổ lòng thương xót của Ngài vào chúng ta và ươm mầm những hạt giống mới và tráng lệ trong lòng chúng ta.

“Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ” (Tv 51:12)

Hung X Nguyen

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s