Category Archives: Tôn Giáo

*** Praying

“Cast all your worries upon Him because He cares for you”. (1 Peter 5:7) When we face difficulties in life, we often turn to God in prayer and beseech for help. We come to God to find comfort when we … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bien Soan, gia đình, Tôn Giáo | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

*** Vacation With God – Đi Nghỉ Với Thiên Chúa

Joe Hung Nguyen I guess most if not all of us take vacation at least once a year, right? We rest and enjoy good relaxing time, No works, no cooking, no cleanup, no cutting grass, no project dead line, no … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bien Soan, Tôn Giáo, tho | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ordination

Đăng tải tại Tôn Giáo | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

*** “Giáo Dục Giải phóng Con người”

Paulo Freire I và chủ trương “Giáo Dục Giải phóng Con người”   ( Paulo Freire : 1921 – 1997) Paulo Freire sinh năm 1921 tại Brazil. Ông học Luật và Triết học, nhưng lại dấn thân vào công cuộc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bien Soan, Danh Nhân, Tôn Giáo, Văn Hóa, Xã Hội | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

NI SƯ ĐẠI ÁI ĐẠO NHẬP NIẾT BÀN

Toàn Không      Ni sư Đại Ái Đạo là người nuôi dưỡng Phật từ lúc mới sinh ra sau khi Phật Mẫu qua đời, sau này bà được Tôn giả A Nan xin Phật cho phép bà được thành … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tôn Giáo | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

“Ý TRỜI”

Trần Xuân Thời Luận Về “Ý TRỜI” Chúng ta thường đinh ninh rằng mọi việc ở đời đều do Đấng Thiêng liêng quan phòng. Nhưng quan phòng không có nghĩa là định đoạt. Quan phòng hiểu theo nghĩa quan sát, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bien Soan, Tôn Giáo, Văn Hóa, Xã Hội | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Christ is alive

HE IS RISEN! ALLELUIA!    

Đăng tải tại Tôn Giáo, tho | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?