LIVE SHOW * Ý LAN Trình Diễn * Nhạc Khê Kinh Kha

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

LIVE SHOW  Ý LAN Tâm Tình và Trình Diễn TÌNH NỒNG SAY Nhạc & Lời Khê Kinh Kha http://www.youtube.com/watch?v=QRGs23Nj2To&feature=plcp  TÌNH NỒNG SAY vương tay anh hái trăng vàng cài lên (cài lên) mái tóc cho nàng (là nàng) thêm duyên … Tiếp tục đọc