Vũ Bằng: từ Miếng Ngon Hà Nội đến Món Lạ Miền Nam

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

Vũ Bằng: từ Miếng Ngon Hà Nội đến Món Lạ Miền Nam Nguyễn Mạnh Trinh Trong văn chương Việt Nam có rất nhiều nhà văn viết về món ăn Việt Nam. Từ thời tiền chiến về sau, Thạch Lam với … Tiếp tục đọc