Võ Công Liêm Biên Soạn * Từ Hoài Tấn * Đi – Đứng và Chạy …

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

TỪ HOÀI TẤN Đi, đứng và chạy… với thời gian Võ Công Liêm Biên Soạn        Đọc chủ đề tập thơ của thi sĩ Từ Hoài Tấn mới phát hành gần đây (đầu 11/2012): ’Đi, đứng và chạy… với thời … Tiếp tục đọc