Nhà thiên văn học Trịnh Xuân Thuận

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

Nhà thiên văn học Trịnh Xuân Thuận được Nhà thiên văn học Trịnh Xuân Thuận được tổng thống Pháp tặng Bắc Đẩu Bội Tinh  Theo lệnh của tổng thống Pháp, Đại Sứ Francois Delattre đã đến trường Đại Học Virginia hôm … Tiếp tục đọc