ĐỌC SÁU BÀI THƠ THƠM HƯƠNG THIỀN THỜI TRAI TRẺ CỦA THI SĨ TRẦN THOẠI NGUYÊN

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

Châu Thạch Trước khi bàn đến những bài thơ thơm hương thiền của Thi sĩ Trần Thoại Nguyên, xin hãy nghe tác giả tâm sự:     “Tiểu luận về tổ sư thiền tông Bồ Đề Đạt Ma”, một cuốn … Tiếp tục đọc