Trần Quốc Tuấn ** Nếu không là bây giờ…

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

Nếu không là bây giờ… Trần Quốc Tuấn Xuất thân từ gia đình nông dân và không có truyền thống làm chính trị, chắc có lẽ con đã lớn lên theo cái truyền thống “không biết, không nghe, không thấy” … Tiếp tục đọc