Trần Kiêm Đoàn ** Chiều ThanksGiving nghĩ đến cuộc tình cờ

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

Chiều ThanksGiving nghĩ đến cuộc tình cờ Tác Gỉa Trần Kiêm Đoàn – Tên họ cháu là gì? – Tony Nguyễn. – Vậy cháu là người Mỹ gốc Việt (Vietnamese American)? – Không, tôi là người Mỹ (American). – Không … Tiếp tục đọc