Thơ Trần Dzạ Lữ * Ghét

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

    THƠ TRẦN DZẠ LỮ    GHÉT                                                                     Ghét anh ghê! Nghĩa là thương quá đỗi     Rứa mà anh không biết ,bỏ qua luôn…     Suốt cả tuần cứ ngơ ngẩn ,bồn chồn     Đêm thao thức để … Tiếp tục đọc