LỤC BÁT RU

ao dai hoa

Anh ru sợi tóc em dài
Làm duyên con gái miệng hoài dạ thưa

Anh ru giọt nắng đong đưa
Về giăng cánh mộng như xưa chốn này

Anh ru nỗi nhớ trong tay
Thả lên trời hóa mây bay trắng lòng

Anh ru đời với ước mong
Sẽ yêu thương mãi ở trong kiếp người

Anh ru, ru mãi, ru hời…
Tình yêu thêm đẹp những lời cho nhau.

Tịnh Đàm
(Sài Gòn)