*** “TRẦM TÍCH” TẬP THƠ THỤY SƠN

Thư viện của bài

This gallery contains 2 photos.

Châu Thạch ĐỌC “TRẦM TÍCH” TẬP THƠ THỤY SƠN   Muốn biết nhà thơ Thụy Sơn (Đà Nẵng) vì sao lấy tên “TRẦM TÍCH “ cho tập thơ xuất bản lần nầy thì chắc phải hỏi thẳng tác giả. Tuy … Tiếp tục đọc