Những Tấm Lòng Vàng Giữa lòng Sài Gòn

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

Cảnh Lầm Than và Những Tấm Lòng Vàng Thúy Ngà Những người bán ve chai già cả, quanh năm sống nhờ vào những món đồ cũ nát…Thế nhưng, họ sẵn sàng, tự nguyện góp thêm vài cân gạo, mớ rau…đùm … Tiếp tục đọc