Thông Bạch kêu gọi tham gia biểu tình chống ngoại xâm cứu nguy đất nước

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

Thông Bạch kêu gọi tham gia biểu tình chống ngoại xâm cứu nguy đất nước HT Thích Quảng Độ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT VIỆN TĂNG THỐNG Thanh Minh Thiền Viện, 90 Trần Huy Liệu, Phường 15, … Tiếp tục đọc