Thái Doãn Hiểu Biên Soạn * Tiễn Dặn Người Yêu

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

SỐNG CHỤ SON SAO (Tiễn Dặn Người Yêu) – TẬP ĐẠI THÀNH CỦA VĂN HỌC THÁI Thái Doãn Hiểu Biên Soạn   Truyện thơ Tiễn dặn người yêu (Sóng chụ son sao) là một thiên trường ca trữ tình kết hợp giữa … Tiếp tục đọc