Tạ Tỵ -Thụy Khuê * Những Khuôn Mặt Văn Nghệ Đã Đi Qua Đời Tôi

Thư viện của bài

This gallery contains 2 photos.

Thái Thanh Những Khuôn Mặt Văn Nghệ Đã Đi Qua Đời Tôi Tạ Tỵ  Một bữa, nhận được tin Thanh Tâm Tuyền được tha, qua Doãn quốc Sỹ, chúng tôi rủ nhau tới thăm, có cả Thái Thanh. Sáng sớm, tôi … Tiếp tục đọc