*** the matrix

Sử Mặc

ba bảy hăm mốt
 

5       10
15
20
3   7
21
đi đời nhà ma
đếm tới đếm lui vẫn là

7
3
21
nhà ma đi đời

00co baynum bờ tu

1.
thế là thằng cẳng giữa
túm gọn
anh hai vziên
2.
hồn ma lũ chim nhào xuống
độp phù mỏ
đứa bắn chùng

xạo [ke]

sao chúng mày cứ bật tắt bật           tắt
bỏ bà hết củi nỏ vào lò
cho được việc

một nhời

 đã đến lúc
lâu la tùng đảng bọn mày phải rút lui
bằng không thì
mất mạng

Sử Mặc
 
 

*** chuyện đầu làng/ngày tàn

Sử Mặc

ao ba ba me gia

chuyện đầu làng

                  những tưởng đầu đường thương xó chợ
                 ai dè xó chợ chẳng thương nhau (?) – Bùi Giáng

  
đầu cua
bạn bảo: cậu viết như húp mắm
rột rẹt
xoàm xạp
mình bảo: thơ đấy. cậu biết quái gì tai với nheo

con chi chi

búng tưng tưng vài cái
chẳng ăn nhằm gì
sao mày cứ
nhũn nhún nhùn

diếm
ông thần nước mặn cắp nách một rỗ muối
hầy la cái lầy ti buôn lớ ?!
mậu ngộ

lắp
cái đách gì cũng sợ
đừng. đừng           sợ
đừng
s . . . ợ         sợsợ

liếm

còn mẻ gì đâu
thè lưỡi liếm không một hồi
bố khỉ. đồ            ma-mút

hiệp cuối
làm bậy một miếng
rồi hẵn
dzìa

thằng mõ
cốc cốc cốc
gõ gõ gõ
cốc

cốc

cỏ
gốc
cô lô cốc lốc . . . . .

chịu không thấu

lính lệ thò tay gãi . . .
quan tháo: im ngay thằng kia
mày âm mưu hử ?????
 
31/7/2015

ngày tàn

 một hôm
dồn chữ vô lề
bánh lăn không đặng
bộn bề
kêu
rêu
người còn dạng háng lêu bêu
chân cà thọt chống
cà khêu
chân dài

em-còn-nựng-nịu-giêng-hai

cái loa
rống bể cái đài
oang oang
về mô
trụ trự hoang đàng
nhiễu điều xương máu
còn loang đến giờ

Sử Mặc

tháng tư/2018

Thơ Sử Mặc

rượt bắt

hôm lôi cổ con gà đồng

mèo mả xuống chợ

lòng vòng

phỉ

phui

gâu gâu con cẩu tới

gồi

theo sau chú ủn

cười cười

núm

đuôi

à thì mai

ừ rồi

mơi

chuột rúc chuột rúc

tới

hồi

thới vinh

Sử Mặc

mồng mười tết Mâu Tuất

Sử Mặc:tui xúi tui đi mần cách mạng

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

c(k)ách mệnh tàm xàm                         mừng ngày mùng tám tháng ba                                        chị em phụ nữ đi ra đi vào                                                                                       bút tre tui xúi tui đi mần cách mạng lật đổ … Tiếp tục đọc