Truyện Ngắn ** Lá Rụng Về Cội

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

                                 Lá  Rụng  Về  Cội                                                   PHƯƠNG LAN  Con người ta ai cũng phải chết, nhưng thật là kinh khủng khi biết trước cái chết đang từ từ tiến tới với những bước chậm rãi nhưng đều đặn vững chắc, … Tiếp tục đọc