Buổi pháp đàm giữa * Đức Đạt Lai Lạt Ma và Cha Laurence Freeman

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

Buổi pháp đàm giữa Đức Đạt Lai Lạt Ma và Cha Laurence Freeman về chủ đề Bậc thầy và Đệ tử tại Sarnath, Varanasi       Ngày 12 tháng 1 năm 2013 được dành riêng cho buổi pháp đàm … Tiếp tục đọc