Nhật Trường – Trần Thiện Thanh

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

Nhật Trường – Trần Thiện Thanh:“Thanh Âm bất diệt, vượt quá Sự Chết…”              Phan Nhật Nam  Trần Thiện Thanh Nhật Trường Trần Thiện Thanh là người nghệ sĩ sống nổi trôi theo cùng với vận nước và cuộc chiến đấu bi … Tiếp tục đọc

Trần Thiện Thanh – Thanh Âm bất diệt, vượt quá Sự Chết..

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

Nhật Trường Trần Thiện Thanh Thanh Âm bất diệt, vượt quá Sự Chết.. Phan Nhật Nam Nhật Trường Trần Thiện Thanh là người nghệ sĩ sống nổi trôi theo cùng với vận nước và cuộc chiến đấu bi tráng của … Tiếp tục đọc