Tại sao Cộng Sản giết Phạm Quỳnh?

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

Tại sao Cộng Sản giết Phạm Quỳnh? Trần Gia Phụng Việt Minh cộng sản đã giết Phạm Quỳnh (1892-1945) hai lần: Lần thứ nhất hạ sát, che giấu và phi tang thân xác ông tại Huế năm 1945. Lần thứ hai, … Tiếp tục đọc