Thơ Phạm Ngọc Thái * Đàn Bà Đẹp Nhất Là Khi Đèn Đã Tắt

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

Thơ Phạm Ngọc Thái  Đàn Bà Đẹp Nhất  Là Khi Đèn Đã Tắt  Bi kịch đằng sau hạnh phúc đó, em ơi! Dầu biết thế nhưng đã chót yêu rồi Ta gặp nhau chỉ trong chốc lát Giữa đêm tối anh lần vào … Tiếp tục đọc