Hải Ðảo Hờn Căm

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

Phạm Lê Phan

Lời biển gọi cuối năm
Hờn căm trừng mắt lửa
– Hỡi Hoàng Sa, hỡi Hoàng Sa …
Mẹ đứng mũi Sơn Chà
Gửi hồn ra Ðông Hải
Ðảo nổi giận nên biển cuồn sống dậy
Ôi, đất nước ông cha: tay đứt lòng đau
Súng thét khơi xa, sao lửa đốt trong đầu
Lòng mẹ bời bời: ruột mềm máu chảy
Mắt mẹ trông vời, triền môi run rẩy:
– Hỡi Hoàng Sa, hỡi các cháu con ta?

Con cháu mẹ
Năm mươi đứa làm anh hùng của bể
Năm mươi con thành dũng sĩ Trường Sơn
Bốn ngàn năm mài nhọn mũi căm hờn
Phóng mắt hận, nghiến răng ghìm giặc Bắc.
Cờ Nương Tử phất bay hồn xâm lược
Gươm Mê Linh thét máu nhuộm đầu voi
“Trèo lên đỉnh núi mà coi
Dáng Bà quản tượng trăng soi ngời ngời”.
Cửu Chân hề, Cửu Chân ơi! Tiếp tục đọc

Bài Thơ Cho Hải Ðảo Hờn Căm

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

Phạm Lê Phan

Lời biển gọi cuối năm 
Hờn căm trừng mắt lửa 
– Hỡi Hoàng Sa, hỡi Hoàng Sa … 
Mẹ đứng mũi Sơn Chà 
Gửi hồn ra Ðông Hải 
Ðảo nổi giận nên biển cuồng, sóng dậy 
Ôi, đất nước ông cha: tay đứt, lòng đau 
Súng thét khơi xa, sao lửa đốt trong đầu?
Lòng mẹ bời bời: ruột mềm máu chảy 
Mắt mẹ trông vời, triền môi run rẩy: 
– Hỡi Hoàng Sa, hỡi các cháu con ta?

Con cháu mẹ 
Năm mươi đứa làm anh hùng của bể,
Năm mươi con thành dũng sĩ Trường Sơn 
Bốn ngàn năm mài nhọn mũi căm hờn 
Phóng mắt hận, nghiến răng ghìm giặc Bắc. 
Cờ Nương Tử phất bay hồn xâm lược 
Gươm Mê Linh thét máu nhuộm đầu voi 
“Trèo lên đỉnh núi mà coi 
Dáng Bà quản tượng trăng soi ngời ngời”. Tiếp tục đọc