Vai trò của trí thức miền Bắc sau 1975 [2]

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

Vai trò của trí thức miền Bắc sau 1975 [2] Nguyễn Văn Lục Đọc: Phần 1 : https://trangvhntnguoncoi.wordpress.com/2014/03/13/vai-tro-cua-tri-thuc-mien-bac-sau-1975-1/ Lấy trí nhân mà thay cường bạo Lấy đạo nghĩa mà thắng hung tàn Nguyễn Trãi Tôi không có chủ tâm nhìn lại … Tiếp tục đọc