Đọc Huế Buồn Chi của Hoàng Xuân Sơn

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

Đọc Huế Buồn Chi của Hoàng Xuân Sơn Nguyễn Ước Cảm Nhận Buổi sáng một kỳ nghỉ thường năm. Ngày dậy muôn. Đêm qua lại mơ thấy mình gánh nước ra biển. Thắp điếu thuốc đầu ngày. Rượu đỏ sóng … Tiếp tục đọc