HUẾ và Đường Lối Tuyên Truyền của Đảng

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

HUẾ và Tết Mậu Thân Tuyên Truyền của Đảng Tạp Bút Nguyễn Nhân Trí  tôi đã về đây Huề của tôi ngắm lại sông Hương nước lững lờ ngồi trên thuyền vắng chờ trăng xuống đền nhớ tình ai thuở … Tiếp tục đọc