Truyện ngắn: Nguyễn Nguyên An ** Thầy Tu Bắt Trộm

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

THẦY TU BẮT TRỘM Truyện ngắn: Nguyễn Nguyên An  Những ngày giáp Tểt trời dịu lạnh, mưa lâm thâm, cây mai trước chùa nở lác đác mấy bông vàng, cánh hoa mỏng mảnh, khẽ run run trước gió, như những … Tiếp tục đọc