Đọc “Cũng cần Có Nhau”- Phóng Bút Hoàng Xuân Sơn.

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

Tạp Ghi Văn Nghệ. Đọc “Cũng cần Có Nhau”-Phóng Bút Hoàng Xuân Sơn. Nguyễn Mạnh Trinh. Đối với tôi, dù có viết văn xuôi hay tùy bút, dù có viết hồi ký hay phóng bút, Hoàng Xuân Sơn cũng vẫn … Tiếp tục đọc

Đạo diễn Hoàng Anh Tuấn: nhà thơ, nghệ sĩ

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

Đạo diễn Hoàng Anh Tuấn: nhà thơ, nghệ sĩ Nguyễn Mạnh Trinh Biên Soạn (Nhà thơ kiêm đạo diễn điện ảnh Hoàng Anh Tuấn sinh ngày 7/5/1932 tại Hà Nội. Và ngày 1/9/2006, nhà thơ đạo diễn qua đời vào … Tiếp tục đọc