Tag Archives: nguyen du

bưng bát cơm đầy

This gallery contains 1 photo.

Ai ơi bưng bát cơm đầy… Nguyễn Dư Ông bạn mới đi chơi Việt Nam về, hớn hở khoe: – Lần này ghé Huế, được ăn cơm vua. Vui quá! Ông ăn cơm vua chưa? – Thuở bé, ăn đến … Tiếp tục đọc

Bộ sưu tập | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ai ơi bưng bát cơm đầy

This gallery contains 1 photo.

Ai ơi bưng bát cơm đầy Nguyễn Dư Ông bạn mới đi chơi Việt Nam về, hớn hở khoe: – Lần này ghé Huế, được ăn cơm vua. Vui quá! Ông ăn cơm vua chưa? – Thuở bé, ăn đến … Tiếp tục đọc

Bộ sưu tập | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nguyễn Dư * Ông Tơ bà Nguyệt

This gallery contains 1 photo.

Ông Tơ bà Nguyệt Ông Tơ bà Nguyệt là một cặp vợ chồng người Hoa. Bà Nguyệt vốn là đàn ông, được giải phẫu thành đàn bà. Tình sử của ông bà như sau : Ngày xưa, Vi Cố đi … Tiếp tục đọc

Bộ sưu tập | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nguyễn Du * KIỀU 21 (hết)

This gallery contains 2 photos.

Nguyễn Du KIỀU 21 (hết) Cửa nhà dù tính về sau, Thì còn em đó lọ cầu chị đây. Chữ trinh còn một chút này, Chẳng cầm cho vững lại giày cho tan! Còn nhiều ân ái chan chan, Hay … Tiếp tục đọc

Bộ sưu tập | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nguyễn Du * KIỀU 20

Nguyễn Du KIỀU 20   Hai em phương trưởng hòa hai, Nọ chàng Kim đó là người ngày xưa! Tưởng bây giờ là bao giờ, Rõ ràng mở mắt còn ngờ chiêm bao! Giọt châu thánh thót quẹn bào, Mừng … Tiếp tục đọc

Bộ sưu tập | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nguyễn Du * KIỀU 19

This gallery contains 1 photo.

Nguyễn Du Kiều 19 Chàng Vương nhớ đến xa gần, Sang nhà Chung lão tạ ân chu tuyền. Tình xưa ân trả nghĩa đền, Gia thân lại mới kết duyên Châu Trần. Kim từ nhẹ bước thanh vân, Nỗi nàng … Tiếp tục đọc

Bộ sưu tập | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nguyễn Du * KIỀU 18

This gallery contains 2 photos.

Nguyễn Du KIỀU 18 Chị sao phận mỏng phúc dày, Kiếp xưa đã vậy lòng này dễ ai! Tâm thành đã thấu đến trời, Bán mình là hiếu cứu người là thân. Một niềm vì nước vì dân, Âm công … Tiếp tục đọc

Bộ sưu tập | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?