Thơ Nguyễn Đăng Tuấn: Dường Như Làm Tình Với Chữ

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

Thơ Nguyễn Đăng Tuấn: Dường Như Làm Tình Với Chữ Lưu Nguyễn Đạt, TS, LS Thơ Nguyễn Đăng Tuấn không đơn giản, hiền hậu, dễ hiểu như người ta chợt tưởng. Đó là chỗ hẹn hò của ánh sáng và … Tiếp tục đọc