7-06-2013: BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG QUỐC TẠI PALM SPRING, CALIFORNIA

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

7-06-2013: BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG QUỐC TẠI PALM SPRING, CALIFORNIA Ngọc Lan & Linh Nguyễn/Người Việt RANCHO MIRAGE, California (NV) – Hàng ngàn người Việt Nam ở miền Nam California và nhiều nơi khác, trong đó có một số người … Tiếp tục đọc