Giới thiệu tác phẩm “NHÚC NHÍCH THÌ GIẾT”

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

Giới thiệu tác phẩm “NHÚC NHÍCH THÌ GIẾT” “Kill Anything That Moves – The Real American War in Vietnam” Tác giả: Nick Turse * Nhà Xuất bản: Metropolitan Books, New York, 2013. Lý Như Thế Tác phẩm “Kill Anything That … Tiếp tục đọc