Thi văn của Nguyễn Ứng Long, thân sinh Nguyễn Trãi

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

Thân thế, thi văn và thơ xuân của Nguyễn Ứng Long, thân sinh Nguyễn Trãi Lý Anh Biên Khảo Tưởng nhớ đến Nguyễn Trãi, nhà văn nổi tiếng, nhà chính trị, nhà tư tưởng kiệt xuất, anh hùng dân tộc… … Tiếp tục đọc