Lấy Khánh Ly, Tôi Coi Như Mình Là Người Đã Chết

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

Chồng Khánh Ly: ‘Lấy Khánh Ly, tôi coi như mình là người đã chết’ Ông Nguyễn Hoàng Đoan đã chia sẻ với Báo điện tử Giáo dục Việt Nam về cuộc sống hạnh phúc với danh ca Khánh Ly trong … Tiếp tục đọc