Khánh Ly biểu diễn tại Việt Nam? Tình, tiền và những nghịch lý

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

Khánh Ly biểu diễn tại Việt Nam? Tình, tiền và những nghịch lý  Lê Diễn Đức Ảnh Khánh Ly chụp gần đầy nhất – Ảnh: Giaoducnet.vn Trước hết khoan vội vã nghĩ về nghĩa bóng với ý xấu nào đó … Tiếp tục đọc