CHINH PHỤ NGÂM – KIỆT TÁC THƠ NÔM MANG TÍNH NHÂN BẢN ĐẶC SẮC

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

CHINH PHỤ NGÂM – KIỆT TÁC THƠ NÔM MANG TÍNH NHÂN BẢN ĐẶC SẮC* Kiều Văn Biên Soạn Ra đời vào nửa đầu thế kỉ XVIII, tác phẩm thơ nôm trường thiên Chinh Phụ Ngâm (được diễn nôm từ nguyên … Tiếp tục đọc