Lạm Bàn về một cuốn tiểu thuyết

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

LẠM BÀN VỀ MỘT CUỐN TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ Khải Nguyên Biên Soạn  Tôi cố tìm đọc “Hội thề” của tác giả Nguyễn Quang Thân, không vì cuốn tiểu thuyết đó được giải của hội nhà văn Việt Nam mà … Tiếp tục đọc

Khải Nguyên * Cánh Cò …

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

CÁNH CÒ TRÊN ĐẢO ĐÌNH VŨ                                                             Khải Nguyên tản bút   “Tôi xa Hải Phòng hơn hai chục năm rồi mà vẫn nhớ một thứ đặc sản, bình dân thôi, nhưng đúng là đặc sản Hải Phòng. Không! Không! Chẳng … Tiếp tục đọc

Truyện Ngắn Khải Nguyên ** Những Nẻo Đường Quê Việt-3

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

NHỮNG NẺO ĐƯỜNG QUÊ VIỆT-3 -ghi và ngẫm- Khải Nguyên   (tiếp theo)              3. NỖI NIỀM CAO NGUYÊN ĐÁ Bao năm mơ ước được một lần đặt chân lên vùng cực bắc đất nước. Những nghe tiếng tăm … Tiếp tục đọc