Truyện dài 4 Kỳ: Giông Tố Cuộc Đời By Iamusavietnamese Nguyễn – Đoạn cuối

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

GIÔNG TỐ CUỘC ĐỜI……Phần 4 (final) .. (STORM OF LIFE ). Tác gỉa: Iamusavietnamese Nguyễn LTS: NGUỒN CỘI xin hân hạnh giới thiệu cùng Qúy thân hữn và Bạn đọc một cây bút trẻ vứa mới xuật hiện trên diễn đàng Facebook. … Tiếp tục đọc

Truyện dài 4 Kỳ: Giông Tố Cuộc Đời By Iamusavietnamese Nguyễn

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

GIÔNG TỐ CUỘC ĐỜI……Phần 3 .. (STORM OF LIFE ). Tác gỉa: Iamusavietnamese Nguyễn LTS: NGUỒN CỘI xin hân hạnh giới thiệu cùng Qúy thân hữn và Bạn đọc một cây bút trẻ vứa mới xuật hiện trên diễn đàn … Tiếp tục đọc

Truyện Dài 4 Kỳ: Giông Tố Cuộc Đời By Iamusavietnamese Nguyễn

Thư viện của bài

This gallery contains 2 photos.

  GIÔNG TỐ CUỘC ĐỜI……Phần 2 .. (STORM OF LIFE ). Tác gỉa: Iamusavietnamese Nguyễn   LTS: NGUỒN CỘI xin hân hạnh giới thiệu cùng Qúy thân hữn và Bạn đọc một cây bút trẻ vứa mới xuật hiện trên diễn … Tiếp tục đọc