Tag Archives: hoang xuan son

*** cái đầu nằm đâu

Hoàng Xuân Sơn đầu dây mối nhợ cũng vì . . . trong bất cứ tình huống nào ai biết cái đầu nằm đâu? cái đầu biết sử dụng cái đầu sẽ vô cùng lợi hại đa số những bàn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại tho | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

*** khẩn cấp

Hoàng Xuân Sơn chỉ có lật đổ bọn chúng mới hi vọng sống còn tôi không cần thưa gởi tôi cóc cần kiến nghị tôi không tuyên cáo tuyên cầy chả có gì sất góp ý đừng thậm thụt vô … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại tho | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

*** Blood

Hoàng Xuan Sơn cái phông màn đỏ nhìn riết muốn nổ tròng con mắt trời xanh đội mồ đi đâu hỡi em áo trắng đỏ đỏ đỏ máu máu máu nhìn đâu cũng thấy máu ho ra máu tiêu tiểu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại tho | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

*** đồng lõa của lặng im

Hoàng Xuan Sơn   tôi khượi một nỗi buồn  nơi tòng tâm bất lực ngậm câm ngậm câm ngậm câm tôi ngậm câm như ngậm hột thị tràng nguyệt quế bồ hòn ở đâu bạo lực tràn lan ngoài phố … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại tho | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

*** mầu của tư

Hoàng Xuân Sơn   cũng không có gì ghê gớm khi tôi nói lái một chữ bần thần bằng bức xúc rốt ráo xin đừng nhăn mặt nói nhịu nói lắp có nghĩa mình đương căng dây dọi làm thước … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại tho | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

xuân tình

 Hoàng xuân sơn  bán cầu. một nửa mặt em nửa kia tôi đến lạ miền thu dung những con sông chẩy kỳ cùng lối đi cỏ muộn về chung lữ trình lên đồi trải nghiệm phong linh nghe xanh lễ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại tho | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Golden Knights*

Hoàng Xuân Sơn ở đâu ra đội cầu mở rộng nhặt nhạnh cầu thủ rời các đơn vị lẻ đầu quân đội tuyển mới cái hay bất ngờ những tên tuổi lạ hoắc vậy mà trên sân có sự kết … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại tho | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?