Tag Archives: hoang xuan son

*** thao chiêm

Hoàng Xuân Sơn mùa se se lạnh mình thè thẹ đi quanh cơn mộng nhỏ ôm tiếng thầm thì mình nghe giọt sương áp vào thành kính một chút môi son một chút má hường đôi chân của gió đượm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại tho | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

*** người. và việc

Hoàng xuân sơn K núp nấp. hay núp rõ ràng là ấp [trứng] úp thúng voi to đùng làm răng che được trứng nở ra voi con voi có vòi chúng bảo         ậy ậy. của anh hùng kờ núp dựng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại tho | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

*** quạt [máy] / nhà [thuỷ]

Hoàng Xuân Sơn quạt [máy]  cũng phải vặn chút gió cho người thấy lơ phơ hè qua thu tới phờ phạc phạc phờ nhà [thuỷ] ngủ nhiều chẳng đặng mắt no chỉ nghe hóc hiểm tò mò trắng đêm ai … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại tho | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

*** thơ khục khặc

Hoàng xuân sơn thơ khục khặc hỏi thăm các bác  nghe mình nhang nhác điệu con sâu kèn tấu qua miệng phổi biến thành cơn hen hỏi thăm các các có đặng an khang? mình giờ chậm lụt từ thở … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại tho | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

*** tựa nhỏ – t r ớ t r ờ

Hoàng xuân Sơn tựa nhỏ cắn nhằm phải lưỡi môi miệng vẫn cười chờ nghe em hát hiện tình đôi mươi chừ mình già chát tiền sử lăng nhăng cuội. như hòn đá vô tình vẫn lăn qua miền đại … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại tho | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

*** lục bát quái dị

Hoàng Xuân Sơn phôm nim phim nôm rạng phía trời nồm chữ bay tá lả còn ôm tình về tặng-vì-rai chim. mê mê dấu trăng đã nguột đầu hè thảm thương vết cà răng sực nức hường mỏ chu lạnh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại tho | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

*** Thơ khẩu hiệu/Stop/ thơ cóc

Hoàng Xuân Sơn   thơ khẩu hiệu cái lưới ngăn quả lóng lướt qua người cứ vượt vượt           vượt trường sơn trùm ảo tưởng sá gì tường lửa cát cứ biên phòng vượt qua lửa chúng cơ động mình … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại tho | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?