Tag Archives: hoang xuan son

*** Tháng tư, thơ chòm xóm

Hoàng Xuân Sơn   30 ngược chiều kim sự tháo chạy của kim đồng hồ khiến lịch sử tưng bừng đại hội giây nhảy lên làm thủ trưởng phút được bổ nhiệm làm chính trị viên mặt bằng giờ vẫn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại tho | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

*** đi vài bước

Hoàng Xuân Sơn   những sợi mây mù rất rối mắt cong đuôi kéo chạy mưa qua rừng lũ cây u mê cào mặt đất bom nổ trên không đạn lừng khừng nheo nhắm một người đang dẫy chết không … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại tho | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

hoàng xuân sơn: tình yêu lạc phẩm gọi mời

tửu xuân ca hoàng xuân sơn rượu hồng đã rót thôi nôi * chờ khi quang gióng rạng trời minh thi câu thơ. đẹp ở giữa thì xuân phơi phới tặng hồng nghi cho lời tiếng kêu thầm của à … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại tho | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

hoàng xuân sơn: vài đoạn nhớ thời Nhân Văn, Tân Văn

điệu mê hồn hắn chu miệng sáo thổi điệu buồn buổi chiều khô đét như cọng rơm đồng không đã chết từ mông quạnh ngoài bãi tha ma điệu sáo buồn  năm cẩu đừng buồn nghe em quần chó táp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại tho | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

mầu nho đỏ-nút môi son

This gallery contains 1 photo.

nho. cùng bao la Hoàng Xuân Sơn mầu nho đỏ nút môi son nho một chùm [phẫn hận] hai hột khô người nằm úp mặt trên mô-típ           đời nốt lỗ chỗ mù tăm hơi nghe âm huyết mạch cứa … Tiếp tục đọc

Bộ sưu tập | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đọc huệ xanh

This gallery contains 1 photo.

Đọc Huệ Xanh. hđn Hoàng Xuân Sơn huệ xanh huệ trắng huệ vàng tới phiên huệ đỏ thì chàng ngất ngư ngoài-sân-có-một-cây-dù cuối vườn có cội mù u nở tràn cụ mi lên chức thành hoàng ta đây giữ cửa … Tiếp tục đọc

Bộ sưu tập | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

đời như nhát búa nghìn cân nặng

This gallery contains 1 photo.

Hoàng Xuân Sơn bợm  bữa ni tới phiên đây bàn tròn làm chủ xị rượu. sẵn đó xin mời nhậu chừng nào mút chỉ mình tha hương rầu quá xui đàn đúm như vầy một năm vài chục cữ chẳng … Tiếp tục đọc

Bộ sưu tập | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?