chưa nói với nhau tiếng “Yêu”!

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

Xe “bánh mì thịt nguội”   “Có phải Em là người không bao giờ tôi gặp,           Mới là người tôi ấp ủ trong tim”                 (Tôi tìm em, – Tạ Hữu Thiện)            Gởi Phạm Quang Chiểu, bạn tù      Tôi … Tiếp tục đọc