*** Không có anh

Hạnh Nguyên

aodaiKhông có anh gió chiều như đứng lặng
Mưa giăng đầy từng hạt nặng trên vai
Mắt mi cay nghe nổi nhớ u hoài
Như cỏ dai bên đường phai màu úa

Không có anh mây hồng không trôi nữa
Bầu trời trong đã vần vũ mây sầu
Rồi kéo về đổ xuống lệ mưa ngâu
Như khóc chuyện tình sâu nàng Chức Nữ

Không có anh lạnh từ đâu chiếm ngự
Và đông về tuyết phủ mãnh hồn đơn
Không có anh , khi em dỗi em hờn
Ai vuốt tóc , ôm choàng vai âu yếm

HanhNguyen

*** Không Có Anh !

Hạnh Nguyên

aodaiKhông có anh gió chiều như đứng lặng
Mưa giăng đầy từng hạt nặng trên vai
Mắt mi cay nghe nổi nhớ u hoài
Như cỏ dai bên đường phai màu úa

Không có anh mây hồng không trôi nữa
Bầu trời trong đã vần vũ mây sầu
Rồi kéo về đổ xuống lệ mưa ngâu
Như khóc chuyện tình sâu nàng Chức Nữ

Không có anh lạnh từ đâu chiếm ngự
Và đông về tuyết phủ mãnh hồn đơn
Không có anh , khi em dỗi em hờn
Ai vuốt tóc , ôm choàng vai âu yếm

HanhNguyen 30.12.12