Hoàng Sa -Trường Sa là của nước Việt Nam Cộng Hòa

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

Hoàng Sa -Trường Sa là của nước Việt Nam Cộng Hòa Hàn Giang Trần Lệ Tuyền Ngày 14 tháng 9 năm 1958,  “thủ tướng” Phạm Văn Đồng  đã bất chấp cả luật pháp quốc tế, khi ngang nhiên nhân danh: … Tiếp tục đọc