Nhạc Tìm Nhau Từ Thuở * Soạn Đặc Biệt Cho Truyện Dài của GS Nguyễn Xuân Vinh

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

Ca Khúc TÌM NHAU TỪ THUỞ Ca Khúc Soạn Đặc Biệt Làm Chủ Đề Cho Truyện Dài của GS NGUYỄN XUÂN VINH http://my.opera.com/khekinhkha/blog/index.dml/tag/TNTTchuong%201 Nhạc: Khê Kinh Kha Ca Sĩ Trình Bày: Diệu Hiền Thực Hiện Video: Bạch Yến

Phiến Đan * Phỏng Vấn GS Nguyễn Xuân Vinh

Thư viện của bài

This gallery contains 9 photos.

Ngày Xuân Nói Chuyện với Khoa Học Gia Không Gian Nguyễn Xuân Vinh                                                                                           Phiến Đan  Bài phỏng vấn GS Nguyễn xuân Vinh vừa đăng trên Trang Hướng Dương thì Phiến Đan nhận được lời yêu cầu của một số … Tiếp tục đọc