BỨC ĐIỆN THƯ CỦA DAVID SIEGEL GỞI CHO NHÂN VIÊN

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

BỨC ĐIỆN THƯ CỦA DAVID SIEGEL GỞI CHO NHÂN VIÊN Người Dịch: Hương Saigon Lời người dịch: Sáng nay có một vị gởi email riêng yêu cầu Huong Saigon dịch bức điện thư của David Siegel gởi cho nhân viên … Tiếp tục đọc