Đặng Đình Tuy’ Biên Soạn * Hiện Tượng “HỢP TÁC HÓA SẢN XUÂT” Giữa Thi và Ca

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

Hiện Tượng “HỢP TÁC HÓA SẢN XUÂT” Giữa Thi và Ca Đặng Đình Tuy’ Biên Soạn Một bài thơ, nếu may mǎ́n, có thể sống được nhiều kiếp. Đó là cái hạnh phúc đặc biệt của bộ môn nghệ thuật … Tiếp tục đọc