đời: Rộn? Vắng?

Nhấp Sóng Hoàng Hôn

Ca Dao

Chiều trổ nhánh hoàng hôn
bên thềm: nhớ!
Dấu tình xa vẽ tròn trịa môi cười
Ngày gom cả nồng nàn trên cánh nắng
Gửi theo chiều
chín ửng đóa tình khơi

Chiều nghiêng bóng gội đầu thơm chùm kếtbien sang som
Nghe bồi hồi khuôn ngực
 tóc mây trôi
Gió lả lướt  trên bờ vai ngà ngọc
Khỏa nụ hồng

hôn nhẹ bờ môi

Nghiêng tay rót cho mình
riêng chén đắng
Uống trôi chiều, sóng sánh giấc phù hư
Quanh co giữa khoảnh ngà
đời: Rộn? Vắng?
Xin gửi chiều một chút nỗi riêng tư!

                            Ca Dao