Trương Quang Ngọc thời Vua Hàm Nghi

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

Bùi Thụy Đào Nguyên, soạn.

Trương Quang Ngọc (? – 1893), quê ở khe Tá Bào (hay Khê Ta Bao), châu Tuyên Hóa; nay thuộc huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Ông có tiếng là người rất cam đảm, giỏi sử dụng súng hỏa mai, cung tên, có nhiều thuộc hạ tâm phúc; nhưng phải tật nghiện rượu và thuốc phiện.

Theo sách Việt Nam cách mạng cận sử, thì: Cha ông (không rõ tên), trước kia phục vụ dưới triều vua Tự Đức, vì phạm lỗi nên bị thải hồi. Bực tức việc này, ông rút về làng Vè (hay Vé) trên thượng lưu sông Nai (thuộc sông Gianh) lập đồn và chiêu tập dân Mường quanh đó, làm loạn một thời. Đã có phen, quân triều đình đến đánh dẹp mà không được.

Hộ giá vua

Đầu tháng 7 năm 1885, vua Hàm Nghi lên chiến khu Tân Sở. Trương Quang Ngọc khi ấy đang làm thổ tù ở quê nhà, mang đội quân Mường rất tinh nhuệ ra ứng nghĩa. Tướng Tôn Tiếp tục đọc

*** Mùa xanh xưa

 Bùi Thụy Đào Nguyên

 

Em mãi là hai mươi tuổi
Anh mãi là mùa xanh xưa.*.

Anh đi.Vuông nhà tẻ lạnh
Loay hoay chán lại ra vườn
Tưới gốc cam già anh bón,
Tỉa cành quýt nhỏ em thương.

Càng nhớ thêm ngày chia biệt
Nói gì khi đã rẽ chia
Bấc lạnh lùng lay gác hẹp,
Trái rung rẩy rụng sau hè?

Nhớ gì khi câu thơ cũ:
“Sẽ mãi là mùa xanh xưa…”
Có gì từa tựa ý thơ,
Chắp mãi sao vần chẳng hiệp ?

Có gì khi ngay trang viết
Bóng hoa, bóng trái ửng hồng
Mà ong bướm xa nào biết ,
Bỏ quên mùa cũ phai xanh …

Bùi Thụy Đào Nguyên

*Thơ Quang Dũng

Bùi Thụy Đào Nguyên Biên Soạn * Danh thần nhà Nguyễn

Thư viện của bài

This gallery contains 2 photos.

Danh thần nhà Nguyễn: Trương Quốc Dụng Bùi Thụy Đào Nguyên Biên Soạn   Trương Quốc Dụng (1797-1864), khi trước tên là Khánh, tự: Dĩ Hành; là danh thần, là nhà văn, và là người có công chấn hưng lịch … Tiếp tục đọc

Bùi Thụy Đào Nguyên * Lý Hậu Chủ

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

Lý Hậu Chủ Bùi Thụy Đào Nguyên Biên Khảo Lý Dực (937-978), còn gọi là Lý Hậu Chủ hay Nam Đường Hậu Chủ, tự: Trùng Quang;hiệu Chung Ẩn; là nhà làm từ và là ông vua cuối cùng của Nam Đường trong lịch sử Trung Quốc. 1.Tiểu … Tiếp tục đọc