Tag Archives: BS do hong ngoc

Những Bệnh… Vô Duyên!

This gallery contains 1 photo.

Những Bệnh… Vô Duyên! BS Đỗ Hồng Ngọc     Tuy già không phải là một bệnh nhưng già thì thường có bệnh. Bệnh thì có bệnh nặng, bệnh nhẹ, bệnh có duyên và bệnh… vô duyên. Ai cũng biết … Tiếp tục đọc

Bộ sưu tập | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Sài Gòn Không người đẹp

This gallery contains 1 photo.

Sài Gòn bây giờ Saigon bây giờ không thấy có người đẹp nữa! Xưa ra đường cứ thấy người ta vừa chạy xe vừa… ngoái đầu lại nhìn. Bây giờ ra đường người con gái nào cũng trùm kín mặt, mang … Tiếp tục đọc

Bộ sưu tập | Thẻ | %(count) bình luận

Cuối Cùng của Võ Phiến là sự Mộc Mạc.

This gallery contains 1 photo.

Một cốt cách ở đời Đỗ Hồng Ngọc (Vài cảm nghĩ khi đọc Cuối Cùng của Võ Phiến, NXB Thế kỷ 21, 2009)     Cuối Cùng của Võ Phiến là sự Mộc Mạc. Suốt một đời người đeo đẳng văn … Tiếp tục đọc

Bộ sưu tập | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Các loài chúng sanh là cõi Phật của Bồ tát

This gallery contains 1 photo.

Cõi Phật đâu xa! .Đỗ Hồng Ngọc   Có người cắt tóc lên núi cao tìm cõi Phật. Có người khoác áo nâu sồng vào rừng sâu tìm cõi Phật. Có người xây chùa to, dựng tượng, đúc chuông lớn tìm … Tiếp tục đọc

Bộ sưu tập | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cõi Phật

This gallery contains 1 photo.

Cõi Phật đâu xa! Đỗ Hồng Ngọc  Có người cắt tóc lên núi cao tìm cõi Phật. Có người khoác áo nâu sồng vào rừng sâu tìm cõi Phật. Có người xây chùa to, dựng tượng, đúc chuông lớn tìm cõi … Tiếp tục đọc

Bộ sưu tập | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Sài Gòn Hôm Nay

This gallery contains 3 photos.

Sàigòn Bây Giờ    ***    Saigon bây giờ không thấy có người đẹp nữa! Xưa ra đường cứ thấy người ta vừa chạy xe vừa… ngoái đầu lại nhìn. Bây giờ ra đường người con gái nào cũng trùm … Tiếp tục đọc

Bộ sưu tập | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

mạng đế vương

This gallery contains 1 photo.

“Chân mạng đế vương” Đỗ Hồng Ngọc Ai mắc bệnh Gút thì hình như ít nhiều đều có “chân mạng đế vương” cả! Bằng cớ là bệnh thường luôn bắt đầu từ dưới chân, ở ngón chân cái trước rồi … Tiếp tục đọc

Bộ sưu tập | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?