Quê hương hoa Sen Đồng-Tháp-Mười

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

Thương nhớ quê hương hoa Sen Đồng-Tháp-Mười “vùng văn hóa đặc trưng của miền đầm lầy sông nước phương Nam” Hoa sen hồng là biểu tượng cho “quốc hoa” Việt-Nam LTG – Từ lâu, địa danh Đồng-Tháp-Mười là một miền … Tiếp tục đọc