Tùy Bút Lanney Trần ** Đứa Con Sau Chiến Tranh

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

Những mùa xuân của Mẹ (1) Đứa con sau chiến tranh. Lanney Trần 30 tháng tư – Đứa con sau chiến tranh Ngày cưới của mẹ… 30 tháng 4 năm 1975… Sài Gòn thất thủ, xác chết chất chồng, những … Tiếp tục đọc